فیلم های آنژیوگرافی دکتر فرخ زاد لایق متخصص قلب و عروق را در این بخش میتوانید مشاهده کنید

آنژیوگرافی از طریق شریان دست

آنژیوپلاستی، بالن و کار گذاری استنت(فنر)قلب از دست

مصاحبه شبکه یک با آقای دکتر فرخزاد لایق

گفتگوی ویژه دکتر فرخزاد لایق

درباره لوزارتان و والسارتان

روش جدید درمان بیماری های دریچه آئورت

مطالب مرتبط